АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Авторське право
Copyright © 1995-2015 Merck Sharp & Dohme Ltd. (MSD) Всі права захищені.
MSD, даним документом дозволяє вам копіювати матеріали, опубліковані MSD на даному веб-сайті для особистого, некомерційного використання. За умови копіювання цих матеріалів, ви повинні зберегти всі авторські права та інші права власності, що містяться в цьому документі. Кожен сайт МСД і не МСД, на якій цей сайт посилається, залишається предметом цього документу. Ці матеріали не можуть бути розподілені, змінені, розміщені на веб-сайті або використані для публічних чи комерційних цілей.
Дозвіл на копіювання будь-яких частин цих публікацій або розміщення будь-яких частин цих публікацій на веб-сайті повинний бути отриманий в письмовій формі від уповноваженного представника МСД Україна. Дізнатись як це зробити можна, зробивши запит на e-mail: receptionukraine@merck.com
Ніщо, що міститься в цьому документі не повинно бути витлумачено як непряме, навмисне або будь-яке інше використання ліцензії або прав на патент чи товарний знак Merck, Sharp&Dohme Corp. За винятком випадків, обумовлених вище, ніщо, що міститься в цьому документі не повинно бути витлумачено як надання ліцензії або права в рамках авторського права MSD.
ТОРГОВІ МАРКИ
Всі назви продуктів, представлені на цьому веб-сайті, є торговими марками, що належать або ліцензовані Merck, Sharp&Dohme Corp., або її дочірніми компаніями.
Цей сайт призначений для жителів України. ТОВ «МСД Україна»